Oplosbaarheids Grafiek

Fluoried F-
Chloried Cl-
Bromied Br-
Jodied I-
Chloraat ClO3-
Hidroksied OH-
Sulfiet SO32-
Sulfaat SO42-
Karbonaat CO32-
Nitriet NO2-
Nitraat NO3-
Fosfaat PO43-
Sianied CN-
Sianaat OCN-
Tiokianaat SCN-
Dichromaat Cr2O72-
Oksied O2-
Ammonium NH4+
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
Litium Li+
Ligweg oplosbaarSS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
Ligweg oplosbaarSS
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OplosbaarS
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OplosbaarS
Reageer met waterR
Natrium Na+
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
Reageer met waterR
Kalium K+
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
Reageer met waterR
Magnesium Mg2+
Ligweg oplosbaarSS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Kalsium Ca2+
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
Ligweg oplosbaarSS
OnoplosbaarI
Ligweg oplosbaarSS
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OplosbaarS
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
Reageer met waterR
Barium Ba2+
Ligweg oplosbaarSS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OplosbaarS
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
Reageer met waterR
Yster (II) Fe2+
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Yster (III) Fe3+
Ligweg oplosbaarSS
OplosbaarS
OplosbaarS
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Nie beskikbaar nie-
Ligweg oplosbaarSS
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Koper (II) Cu2+
Ligweg oplosbaarSS
OplosbaarS
OplosbaarS
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Silwer Ag+
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OplosbaarS
Ligweg oplosbaarSS
OnoplosbaarI
Ligweg oplosbaarSS
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
Ligweg oplosbaarSS
OplosbaarS
Ligweg oplosbaarSS
Sink Zn2+
Ligweg oplosbaarSS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Lood (II) Pb2+
Ligweg oplosbaarSS
Ligweg oplosbaarSS
Ligweg oplosbaarSS
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
Ligweg oplosbaarSS
Nie beskikbaar nie-
OnoplosbaarI
Aluminium Al3+
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
Nie beskikbaar nie-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
S
Oplosbaar
SS
Ligweg oplosbaar
I
Onoplosbaar
-
Nie beskikbaar nie
R
Reageer met water